Illustrasjon laget med kunstig intelligens: Hai-kusken

ENGLISH VERSION

Utgangspunktet for illustrasjonen er generert med kunstig intelligens. Deretter ble områder med lav bildekvalitet og uønskede elementer endret med videre generert kunstig intelligens. Når arbeidsskissen hadde bra nok utgangspunkt ble bildet lastet opp til den neurale programvaren Magnific AI som dikter opp ytterlige detaljer på bildet og samtidig dobler bildeoppløsningen for hvert trinn.

Se illustrasjonen i fullskjerm ved å klikke på bildene.

Sammenligning av utgangspunkt og det ferdige resultatet nederst på siden.

Den første oppskaleringen dobler bildeoppløsningen og forbedrer detaljene betraktelig.

Den andre oppskaleringen gjør det mulig å zoome inn i bildet og beholde like skarp bildekvalitet som forrige bilde. Denne prosessen utføres 3 ganger til for å lage et nærbilde av ansiktet.

For hvert trinn ble ytterligere detaljer innført basert på instruksene gitt til programvaren.

For at de neurale filterne skulle generere ønsket innhold var det behov for noe retusjering for optimal kvalitet. For eksempel var hendene opprinnelig generert med såpass lav kvalitet at det var nødvendig å retusjere inn et bedre utgangspunkt i første arbeidsskisse før bildet ble oppskalert og gjendiktet med Magnific AI aller første gang.

En siste 2x oppskalering som da totalt har endret originalt utgangspunkt med 11x. Det er en økning i bildeoppløsning fra det genererte 1456 x 816 piksler fra Midjourney til tilsvarende 16384 x 9182 piksler for det ferdige resultatet. Utgangspunktet generet fra Midjourney ble først oppskalert i Photoshop til 2048 x 1148 for å bedre arbeidsskisse og deretter doblet 4 ganger med Magnific AI.

Komposisjon som viser det opprinnelige genererte bildet fra Midjourney sammen med utsnitt av det ferdige resultatet.

Designjunta - Illustrasjon og fotomontasje - Hai-kusk